Cennik

Dotacje

Dzieci z naszego żłobka otrzymały dotacje w miesiącach: styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową Żłobek zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów pra wnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej pomiędzy placówką a rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Pragniemy również poinformować, że Żłobek Puszek bierze udział w dotacjach w ramach programu „Maluch” organizowanego przez Urząd Wojewódzki. Szczegółowych informacji na temat programu udzielamy drogą mailową lub telefoniczną, a także osobiście przy ulicy Miłkowskiego 7.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce.

Cennik

Poniższe opłaty są pomniejszane o kwotę dotacji:

 • Pakiet najwyższy: 9 godzin opieki dziennie z wyżywieniem – 850 zł
 • Pakiet średni: 6 godzin opieki dziennie z wyżywieniem – 600 zł
 • Pakiet najniższy: 5 godzin opieki dziennie z wyżywieniem – 550 zł

Własne kuchnie, 6 posiłków dziennie podnoszących barierę immunologiczna dziecka. 

Wpisowe uzależnione jest od wybranego pakietu i wynosi:

 • Pakiet 9 godzin – wpisowe: 350 zł
 • Pakiet 6 godzin – wpisowe: 250 zł
 • Pakiet 5 godzin – wpisowe: 150 zł

PROMOCJA!

DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY oraz DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH KRAKOWSKĄ KARTĘ RODZINNĄ 3+ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA LUB PRZEDSZKOLA:

 • Pakiet najwyższy – 9 godzin opieki dziennie z wyżywieniem – ulga 50zł miesięcznie za każde dziecko
 • Pakiet średni – 6 godzin opieki dziennie z wyżywieniem – ulga 40zł miesięcznie za każde dziecko
 • Pakiet najniższy – 5 godzin opieki dziennie z wyżywieniem – ulga 30zł miesięcznie za każde dziecko

DODATKOWA PROMOCJA PRZY MINIMUM DWÓJCE RODZEŃSTWA UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA LUB PRZEDSZKOLA, A NIE POSIADAJĄCYCH W/W KART:

 • Pakiet najwyższy – 9 godzin opieki dziennie z wyżywieniem – ulga 40zł miesięcznie za każde dziecko
 • Pakiet średni – 6 godzin opieki dziennie z wyżywieniem – ulga 30zł miesięcznie za każde dziecko
 • Pakiet najniższy – 5 godzin opieki dziennie z wyżywieniem – ulga 20zł miesięcznie za każde dziecko

Promocje nie podlegają łączeniu.