Cennik

Dotacje

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową Żłobek zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej pomiędzy placówką a rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Pragniemy również poinformować, że Żłobek Puszek bierze udział w dotacjach w ramach programu „Maluch” organizowanego przez Urząd Wojewódzki. Szczegółowych informacji na temat programu udzielamy drogą mailową lub telefoniczną, a także osobiście przy ulicy Miłkowskiego 7.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce.

Cennik

Czesne w żłobku wynosi 1 300 zł z pełnym wyżywieniem. Własna kuchnia, 6 posiłków dziennie podnoszących barierę immunologiczną dziecka. 

Pragniemy poinformować, że są dwie dotacje obniżające opłatę Rodziców do kwoty ok. 860 zł.

 

 DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH KRAKOWSKĄ KARTĘ RODZINNĄ 3+ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA LUB PRZEDSZKOLA: 20 zł rabatu

DODATKOWA PROMOCJA PRZY MINIMUM DWÓJCE RODZEŃSTWA UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA LUB PRZEDSZKOLA, A NIE POSIADAJĄCYCH W/W KART – 20 zł  rabatu